സിംഗപ്പൂർ ഓപ്പൺ 2024: സിന്ധു രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു; ലക്ഷ്യ സെൻ നേരത്തെ പുറത്തായി

ലോക നമ്പർ. 14 പാരീസ് ഗെയിംസിൽ ഒളിമ്പിക്‌സിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന ലക്ഷ്യ, കഠിനമായി പൊരുതിയെങ്കിലും, 13-21, 21-16, 13-21 എന്ന