റഷ്യ ചൈനയിലേക്ക് പുതിയ എണ്ണ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കും: പുടിൻ

കഴിഞ്ഞ വർഷം ചൈനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ വിതരണക്കാരായി റഷ്യ മാറി. ഉക്രെയ്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാശ്ചാത്യ ഉപരോധങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയതിനെ

മഞ്ഞിനാൽ മൂടപ്പെട്ട ‘സോംബി വൈറസിനെ’ 48,500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശാസ്ത്രജ്ഞർ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു

തണുത്തുറഞ്ഞ മഞ്ഞിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ നിരവധി സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടും അവ പകർച്ചവ്യാധിയായി തുടരുന്നതായി കണ്ടെത്തി.