വിവാഹ മോചന വാർത്തകൾക്കിടയിൽ സാനിയയും ഷോയിബും പുതിയ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു

സാനിയയുമൊത്തുള്ള തന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ഷോയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പുതിയ ടീസർ പങ്കിടുകയും ചെയ്തു. തന്റെ അടിക്കുറിപ്പിൽ, ക്രിക്കറ്റ് താരം എഴുതിയത്