മഹാശിവരാത്രിയിൽ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതും ഇറച്ചി വിൽക്കുന്നതും നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ബൃഹത് ബംഗളൂരു മഹാനഗര പാലികെ

അതേസമയം, എയ്‌റോ ഇന്ത്യ ഷോ നടക്കുന്നതിനാൽ യെലഹങ്ക എയർ സ്റ്റേഷന് സമീപം മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.