യഥാർത്ഥ പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുക; ചൈനീസ് സായുധ സേനയ്ക്ക് ഷി ജിൻപിംഗിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

ശനിയാഴ്ച തായ്‌വാൻ പരിസരത്ത് 'യുണൈറ്റഡ് ഷാർപ്പ് വാൾ' എന്ന രഹസ്യനാമത്തിൽ ചൈന മൂന്ന് ദിവസത്തെ സൈനികാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

രണ്ട് വർഷത്തെ കോവിഡ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വിദേശ സന്ദർശനത്തിന് ഷി ജിൻപിംഗ്; പുടിനെ കാണും

റഷ്യയുടെ ഏഷ്യയിലേക്കുള്ള ചായ്‌വ് പ്രകടമാക്കാൻ പുടിന് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം അടിവരയിടാൻ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച പ്രസിഡന്റ് ഷിക്ക് അവസരം നൽകും