ചൈനയിലെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയുടെ 10 ശതമാനം ഓഹരികൾ വാങ്ങാൻ സൗദി അരാംകോ

പ്രതിദിനം 800,000 ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ സംസ്‌കരിക്കാനും പ്രതിവർഷം എഥിലീൻ 4.2 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശേഷിയുണ്ട്.

അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻറെ ഇടപാടുകൾ സൂക്ഷമ പരിശോധന നടത്താൻ സെബി

ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.