മോഹൻലാലിന്റെ പാൻ-ഇന്ത്യൻ സിനിമ ‘വൃഷഭ’യിൽ ഷാനയ കപൂർ നായികയാകുന്നു

കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, നടൻ മോഹൻലാലുമായി സഹകരിച്ച് നിർമ്മാതാവ് ഏകതാ കപൂർ തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'വൃഷഭ'ത്തെക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.