ആഗോള വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ശക്തമായ വീണ്ടെടുക്കൽ നടത്തി: ആർബിഐ ഗവർണർ

2022 ഡിസംബറിലെ എഫ്‌എസ്‌ആറിന്റെ അവസാന ലക്കം മുതൽ, ആഗോള, ഇന്ത്യൻ ധനകാര്യ സംവിധാനങ്ങൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ പാതകൾ ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്,

അഞ്ഞൂറു രൂപ നോട്ടുകള്‍ പിന്‍വലിക്കാനോ ആയിരത്തിന്റെ നോട്ടുകള്‍ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാനോ പദ്ധതിയില്ല: ആർബിഐ ഗവർണർ

അമ്പതു ശതമാനം രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടുകളും ബാങ്കുകളില്‍ തിരിച്ചെത്തിയെന്നും ഇവയ്ക്ക് 1.82 ലക്ഷം കോടി രൂപ മൂല്യമുണ്ടാകുമെന്നും ശക്തികാന്ത