നവകേരള ബസ് കോഴിക്കോട് – ബംഗളുരു റൂട്ടിൽ സർവ്വീസ് നടത്താൻ സാധ്യത തെളിയുന്നു

സ്റ്റേജ് ക്യാരേജ് പെർമിറ്റാക്കാനുള്ള ബസിനെ നടപടികൾ പൂർത്തിയായാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും. ബസ് കെഎസ്ആർടിസി ബജറ്റ്