പിണറായി സർക്കാരിനെതിരെ യുഡിഎഫിൻറെ രണ്ടാം ഉപരോധം നാളെ; പ്രവർത്തകർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് വളയും

ഇതേസമയം തന്നെ സൗത്ത് ഗേറ്റും വൈഎംസിഎയ്ക്ക് ഗേറ്റും വളയും.എഐ ക്യാമറ അഴിമതി ഉൾപ്പടെ മുൻനിർത്തി മെയ് 20 നാണ് യുഡിഎഫ്