സ്റ്റട്ട്ഗാർട്ട് ഓപ്പൺ: സബലെങ്കയെ തോൽപ്പിച്ച് വോൻഡ്രോസോവ സെമിയിൽ

ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ വോണ്ട്രോസോവ മൂന്നാം റാങ്കുകാരിയായ യുഎസ് ഓപ്പൺ ചാമ്പ്യനായ കൊക്കോ ഗൗഫിനെയോ ഉക്രെയ്‌നിൻ്റെ മാർട്ട കോസ്റ്റ്യു