ആഗോള താപനത്തെ തുടർന്ന് കടല്‍ നിരപ്പുയര്‍ന്നു; ഇന്തോനേഷ്യന്‍ തലസ്ഥാനം മുങ്ങുന്നു; തലസ്ഥാനം മാറ്റാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി

ഏകദേശം 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും ഉത്തര ജക്കാർത്ത സമ്പൂർണമായി കടലെടുക്കുമെന്നാണ് ശാസ്തജ്ഞരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.