ലോകമെമ്പാടുമായി 1000 കോടി; ഹിന്ദി പതിപ്പിൽ മാത്രം 500 കോടി; കളക്ഷനിൽ ചരിതമെഴുതി പത്താൻ

500 കോടി ക്ലബ്ബിൽ കയറുന്ന ആദ്യ ഹിന്ദി ചലച്ചിത്രസംവിധായകൻ താനാണെന്ന ത്രില്ലിലാണ് യുദ്ധത്തിലൂടെയും ഇപ്പോൾ പത്താനിലൂടെയും സംവിധായകൻ സിദ്ധാർത്ഥ് ആനന്ദ്