കായിക മേളയെ സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന് പേരുമാറ്റുന്നത് ആലോചനയിൽ: മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

ഇതുവരെ കായിക താരങ്ങൾക്ക് ജോലി നൽകുന്നതിൽ ഇടതു സർക്കാരിന് മികച്ച റെക്കോർഡാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 7 വർഷത്തിനിടെ 676 പേർക്ക് ജോലി