പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീർ തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും കൈവരിക്കില്ല: പുതിയ പാകിസ്ഥാൻ കരസേനാ മേധാവി

യുദ്ധം നമ്മുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ശത്രുവിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകാനും സായുധ സേന സജ്ജമാണ്