നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ ‘പുലിയാട്ടം’ റിലീസിന്; ട്രെയ്‌ലർ കാണാം

ചാനൽ ഷോകളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ സന്തോഷ് കല്ലാറ്റ് തിരക്കഥയെഴുതി ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'പുലിയാട്ടം' സിനിമയുടെ ട്രെയ്‌ലർ