റീബിൾഡ് കേരള: വിശദ പദ്ധതി രേഖകൾക്ക് മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന്റെ അംഗീകാരം

എറണാകുളം കടുങ്ങല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പാതാളം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ്, മാന്നാനം പാലം പുനഃർനിർമ്മാണം, തൃശൂർ-പൊന്നാനി കോൾ നിലങ്ങളിൽ

ടിബറ്റ് വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് മറുപടി; രണ്ട് യുഎസ് വ്യക്തികൾക്ക് ചൈന ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി

ടിബറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ യുഎസ് നിയമവിരുദ്ധ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തും; ഇലോൺ മസ്‌കിന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഭീഷണി

അതേസമയം, പങ്കിടുന്ന വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി കൊലപാതക കോർഡിനേറ്റുകൾ ആണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് മസ്‌ക് തീരുമാനം വിശദീകരിച്ചു