ക്യാമ്പുകളില്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വവര്‍ഗരതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ; നാഷണല്‍ സര്‍വീസ് സ്‌കീമിനെതിരെ മുസ്ലീം ലീഗ്

ഈ രീതിയിലുള്ളവരെ അറസ്റ്റുചെയ്ത് ജയിലിലിടാനാണ് റഷ്യയില്‍ കോടതി പറഞ്ഞത്. അവരെക്കാള്‍ വലിയ കമ്യൂണിസത്തിലേക്കാണോ നമ്മള്‍ പോകുന്നതെന്ന്

ഗവർണർക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച മുസ്ലിം ലീഗിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ജലീൽ

സംസ്ഥാന ഗവർണറുടെ നടപടി അതിര് കടന്നതാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും പങ്കുണ്ട്.