പാകിസ്താനെ പരാജയപ്പെടുത്തി അണ്ടര്‍ 19 സാഫ് കിരീടം ഇന്ത്യയ്ക്ക്

കളിയുടെ ആദ്യ പകുതി ഗോള്‍ രഹിതമായി അവസാനിച്ചപ്പോൾ 64-ാം മിനിറ്റിലാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യ ഗോള്‍ നേടിയത്. പെനാല്‍റ്റി ബോക്‌സിന് പുറത്തുനിന്ന്