കലാഭവന്‍ മണിയുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച് തനിക്കെതിരെ വ്യാജവാര്‍ത്ത ചമച്ചവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാല്‍ അവനെ വീട്ടില്‍ കയറി തല്ലുമെന്ന് തരികിട സാബു

കലാഭവന്‍ മണിയുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച് തനിക്കെതിരെ വ്യാജവാര്‍ത്ത ചമച്ചവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാല്‍ അവനെ വീട്ടില്‍ കയറി തല്ലുമെന്ന് തരികിട സാബു. എന്റെ