നാഗ്പൂരിലെ ആർഎസ്എസ് ആസ്ഥാനം ബോംബ് വെച്ച് തകർക്കുമെന്ന് ഭീഷണി ; സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി

മുൻകരുതൽ നടപടിയായി പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിളിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഫോൺ നമ്പർ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഡിസിപി പറഞ്ഞു.