പാലായിൽ ജോസ്, ഇടുക്കിയിൽ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ; സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ്

ബാക്കിയായ കുറ്റ്യാടി സീറ്റിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മുന്നണിയിൽ സിപിഎമ്മുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് തീരുമാനം.