ഉള്ളില്‍ തറയ്ക്കുന്ന അനുഭവം; മമ്മൂട്ടിയുടെ റോഷാക്കിന് പ്രശംസയുമായി മൃണാല്‍ ഠാക്കൂര്‍

റോഷാക്ക് എന്തൊരു സിനിമയാണ്. ഞാന്‍ ഇരുന്നിടത്ത് നിന്ന് അനങ്ങിയിട്ടില്ല. ഉള്ളില്‍ തറയ്ക്കുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി സാറിനും ടീമിനും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍