കോസ്റ്റിയൂം മാറുമ്പോൾ റൂം ഇയാള്‍ തുറക്കുമോ എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകും; ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോയെ കുറിച്ച് ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി പറയുന്നു

ലോക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്ത റൂമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കോസ്റ്റിയൂം മാറുമ്പോള്‍ ആരെങ്കിലും വന്നാലോ കരുതി സ്റ്റാഫ് പുറത്ത് നില്‍ക്കാറാണ് പതിവ്.

റോഡുകളെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് തിരക്കഥ എഴുതും പോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് തയ്യാറാക്കിയാൽ പോര: മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്

'ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നതനുസരിച്ച് തുള്ളുന്നവരല്ല ഇടതുമന്ത്രിമാര്‍' എന്ന് രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെ തിരുത്തി റിയാസ് പറഞ്ഞു