ഒക്ടോബർ മധ്യത്തിൽ കൊൽക്കത്ത സന്ദർശനം റൊണാൾഡീഞ്ഞോ സ്ഥിരീകരിച്ചു

സന്ദർശനത്തിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയെയും അദ്ദേഹം കാണുകയും അവർക്ക് ഒരു ജേഴ്സി സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്യും.