പട്ടികജാതി സംവരണം; ബിഎസ് യെദ്യൂരപ്പയുടെ വീടിന് പുറത്ത് വൻ പ്രകടനവും കല്ലേറും

സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുമെന്നും കേന്ദ്രത്തിന് നൽകിയ ശുപാർശ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്നും ബഞ്ചാര സമുദായ നേതാക്കൾ

അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ കർണാടകയിൽ മുസ്ലീങ്ങൾക്കുള്ള നാല് ശതമാനം സംവരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കും: കോൺഗ്രസ്

മുസ്ലീം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള നാല് ശതമാനം സംവരണം പൂർണ്ണമായും എടുത്തുകളഞ്ഞത് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽ വലിയ ഞെട്ടലും അനീതിയും ഉണ്ടാക്കി