കുംബ്ലെയെയും മുരളീധരനെയും മറികടന്ന് നഥാൻ ലിയോൺ

തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയം രേഖപ്പെടുത്താൻ സ്മിത്തിന്റെ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ടീമിന് മൂന്നാം ദിവസം ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 76 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്.