റെയിൽവേ ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസ് ; ലാലുപ്രസാദ് യാദവിന്റെ ആറ് കോടി വില വരുന്ന സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി

ലാലുപ്രസാദ് യാദവിന്റെ ഡൽഹിയിലെയും പട്നയിലെയും സ്വത്തുക്കളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. 2004-2009 കാലയളവിൽ ലാലു പ്രസാദ്