ജമ്മു കശ്മീരിന് സ്നേഹത്തിന് പകരം ബിജെപിയുടെ ബുൾഡോസർ ലഭിച്ചു;ഭൂമി ഒഴിപ്പിക്കലിനെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

ജമ്മു കശ്മീരിന് തൊഴിലും മികച്ച ബിസിനസ്സും സ്നേഹവും വേണം, എന്നാൽ അവർക്ക് എന്താണ് ലഭിച്ചത്? ബിജെപിയുടെ ബുൾഡോസർ