വിഡി സതീശന്‍ കുത്തിത്തിരിപ്പിന് പോകുന്നത് സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവിൽ; നടക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ ഭീകരത: പിവി അൻവർ

വിഷയം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതെ എസ്എഫ്‌ഐ സമരത്തെ അക്രമമായി ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷമെന്നും അന്‍വര്‍