റീൽസ് എടുക്കാനായി കെട്ടിടത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നു; പെൺകുട്ടിക്കും 4 പേർക്കുമെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു കെട്ടിടത്തിന്‍റെ മുകളിൽ നിന്ന് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി കാണാം. ഈ സമയം മറ്റൊരു ആൺകുട്ടി