റിസോർട്ടിൽ ജീവനക്കാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്; ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ബിജെപി നേതാവിന്റെ മകൻ അറസ്റ്റിൽ

അന്വേഷണത്തെ സഹായിക്കാത്തതിനാൽ പുൽകിത് ആര്യയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് സ്ത്രീയുടെ കുടുംബം നേരത്തെ തന്നെ സംശയിച്ചിരുന്നു.