കുവൈറ്റ് ദുരന്തം; ദുഃഖസൂചകമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നാളത്തെ എല്ലാ പരിപാടികളും റദ്ദാക്കി

ധാരാളം മലയാളികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം കേരളത്തെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അനേകം കുടുംബങ്ങളും ബന്ധുമിത്രാദികളും