നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും; ‘ദി കേരള സ്റ്റോറിയുടെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ വിലക്കിൽ നിർമ്മാതാവ്

പ്രതിഷേധം ഭയന്ന് നിരവധി തിയേറ്ററുകൾ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ