അഹങ്കാരം തകരുന്നു എന്നതാണ് ശ്രീരാമൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു: പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കെതിരായ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, സിബിഐ, ആദായനികുതി വകുപ്പ്