അന്വേഷണ ഏജന്‍സി ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ വാര്‍ത്താ ഉറവിടം വെളിപ്പെടുത്തണം: ഡല്‍ഹി കോടതി

അന്വേഷണ ഏജന്‍സി ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ വാർത്തയുടെ ഉറവിടം വെളിപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഡല്‍ഹി കോടതി