മഞ്ഞുവീഴ്ച എയർലിഫ്റ്റിന്റെ സാധ്യത തള്ളി; ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയെ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് കോളിലൂടെ പ്രസവിക്കാൻ സഹായിച്ച് ഡോക്ടർമാർ

കെറാൻ പിഎച്ച്‌സിയിലെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിനെ ഡെലിവറിക്ക് സഹായിക്കുന്നതിന് ബദൽ മാർഗം തേടാൻ നിർബന്ധിതരായി.