സദാചാരത്തിന്റെ പേരില്‍ മംഗലാപുരത്തെ പബ്ബില്‍ പെണ്‍കുട്ടികളെ മര്‍ദ്ദിച്ച ശ്രീരാമ സേന നേതാവ് പ്രമോദ് മുത്തലികിനോട് ഗോവയില്‍ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

സദാചാരത്തിന്റെ പേരില്‍ മംഗലാപുരത്തെ പബ്ബില്‍ പെണ്‍കുട്ടികളെ മര്‍ദ്ദിച്ച ശ്രീരാമ സേന നേതാവ് പ്രമോദ് മുത്തലികിനോട് ഗോവയില്‍ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. നേരത്തെയുള്ള