ഉക്രെയ്നിലെ ബലാത്സംഗവും ലൈംഗികാതിക്രമവും റഷ്യൻ സൈനിക തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗം: യുഎൻ പ്രതിനിധി

ഉക്രെയ്‌നിൽ ബലാത്സംഗം ഒരു യുദ്ധായുധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് എല്ലാ സൂചനകളും ഉണ്ട് എന്ന് അവർ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎഫ്‌പിയോട്