ബിജെപി ഇന്ത്യയിൽ 305 സീറ്റുകൾ നേടും; അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവചനം

എന്നിരുന്നാലും, തൻ്റെ താൽപ്പര്യം അക്കങ്ങളിലല്ലെന്ന് ബ്രെമ്മർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. "എൻ്റെ താൽപ്പര്യം ലോകത്തിലെ എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും (യൂറോപ്യൻ