സിങ്കം 3യിൽ വനിതാ പോലീസ് ഓഫീസറായി ദീപിക പദുക്കോൺ

തന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രമായ സിങ്കം 3യിൽ ആരാണ് വനിതാ പോലീസ് വേഷത്തിലെത്തുകയെന്ന് തന്നോട് നിരന്തരം ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രോഹിത് ഷെട്ടി പറഞ്ഞു.