99 എം എൽ എ മാരുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ സർക്കാർ 2026 വരെ പോകില്ല: കെ സുരേന്ദ്രൻ

സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസിനെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി എസ്.എഫ്.ഐ -ഡി.വൈ എഫ് ഐ ക്രിമിനലുകൾ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുകയാണ്. ഈ രീതിയിലാണ്