കാലത്തിന് തോൽപ്പിക്കാനായില്ല, പിന്നെ അല്ലേ ഫോട്ടോഷോപ്പിന്; മമ്മൂട്ടിയുടെ വൈറലായ ചിത്രത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ

ശരിക്കും ഈ ചിത്രം ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഇതിനു പിന്നിലെ സത്യാവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോയാണിത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ പിആർഒയായ