സംസ്ഥാനത്തെ പുതുവർഷാഘോഷങ്ങൾ; നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാൻ പോലീസ്

ആഘോഷവേളകളില്‍ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ അതിനെതിരെ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്താനും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.