ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു കോടി കാഴ്ച്ചക്കാർ; ഹിറ്റായി പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ട്രെയിലർ

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ട്രെയിലർ ഒരു കോടി യുട്യൂബ് വ്യൂസ് പിന്നിട്ടു. ട്രെയ്‌ലർ റിലീസ് ചെയ്ത് ഏഴു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഒരു