‘പണ്ടാരം ഭൂമി’ പിടിച്ചെടുക്കൽ ; കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ജനങ്ങള്‍ ; ലക്ഷ ദ്വീപില്‍ വീണ്ടും പ്രതിഷേധം

ഇവ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്താല്‍ പലരുടെയും ജീവിതം തന്നെ ദുരവസ്ഥയിലാകും. അവയാണ് കൃത്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം പോലും ഉറപ്പാക്കാനാകാതെ