കോൺഗ്രസിനെ സംഘപരിവാർ പാതയിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കണം; പാണക്കാട് തങ്ങള്‍ക്ക് തുറന്ന കത്തെഴുതി കെ ടി ജലീൽ

ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസും സംഘപരിവാറും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലെന്ന അവസ്ഥ വന്നാലത്തെ സ്ഥിതി ഭയാനകരമാകുമെന്ന്