മദ്യ- പാൻ മസാല ബ്രാൻഡിൽ നിന്നുള്ള 10 കോടി രൂപയുടെ ഓഫർ തള്ളി അല്ലു അർജ്ജുൻ

അല്ലു അർജുനെ പുഷ്‌പ എന്ന സിനിമ ഇന്ത്യൻ താരപദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയതിന് ശേഷം സ്റ്റാർ പവർ കുതിച്ചുയർന്നു. എൻഡോഴ്‌സ്‌മെന്റ് വിപണിയിൽ