ജനങ്ങളേക്കാൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സ്വന്തം കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആശങ്ക; എംകെ സ്റ്റാലിനെതിരെ എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി

മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തെളിവില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയല്ല പ്രതിപക്ഷമെന്നും ഇപിഎസ് പറഞ്ഞു.