അല്ലാഹുവേ മോദിയെ ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ, അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം മികച്ചതാക്കാൻ കഴിയും; പാകിസ്ഥാൻ യൂട്യൂബറുടെ വീഡിയോ വൈറൽ

നമുക്ക് ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രം ലഭിച്ചത് നിർഭാഗ്യകരമാണ്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇസ്ലാം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.